Juridisch vakmanschap, bewezen en betaalbaar

Tarieven

Een kennismakingsgesprek is gratis.

Tijdens of na dat gesprek krijgt u desgewenst - en kosteloos - een vrijblijvende offerte op maat voor de te verrichten werkzaamheden. Soms kan een offerte pas worden uitgebracht na kennisneming van alle door u aan te leveren documenten.

De offerte bevat een keuzemogelijkheid: u krijgt daarin zowel een aanbod voor een vaste prijsafspraak als een aanbod voor het werken op basis van uurtarief.

Het uurtarief is zeer concurrerend en kan per zaak licht verschillen afhankelijk van de aard en het belang van de zaak. Mijn gemiddelde tarief is ongeveer 35% van het gemiddelde advocatentarief. Dat komt vooral doordat ik minder overheadkosten heb (bijv. geen personeels- en huisvestingskosten).   

Ik breng daarnaast géén kantoorkosten in rekening, die zijn in het uurtarief of de vaste prijsafspraak inbegrepen. Denk daarbij aan kosten van drukwerk, kopieerkosten en telefoonkosten. Ook portokosten van brieven worden niet in rekening gebracht, tenzij het gaat om kosten van aangetekende verzending, verzending van pakketten, spoedverzending of ingehuurde koeriersdiensten.  

Kosten die wél nog bovenop het uurtarief of de vaste prijsafspraak komen, zijn (indien van toepassing):

- de zogenaamde "kosten aan derden" en "verschotten", zoals bijvoorbeeld kosten van ingeschakelde deskundigen, griffierechten, deurwaarderskosten, kosten van uittreksels, leges, en dergelijke;

- reiskosten: binnen Geulle breng ik geen reiskosten in rekening. Voor autoritten naar een bestemming buiten Geulle breng ik € 0,40 per gereden kilometer in rekening, behalve tijdens het eerste gesprek indien dat plaatsvindt binnen 25 km (enkele reis, kortste autoroute volgens ANWB routeplanner) van mijn kantoor. Voor kosten van autoreizen, treinreizen e.d. boven de 50 km retour krijgt u bij nadere offerte een maatwerk-voorstel.