Juridisch vakmanschap, bewezen en betaalbaar

Second opinion

Mocht u na een juridisch advies van een andere adviseur of na een rechtszaak behoefte hebben aan een second opinion, dan kunt u ook daarvoor bij mij terecht. Vooral als de belangen voor u groot zijn, is een second opinion zinvol.    

Soms kunt u ook behoefte hebben aan een second opinion terwijl de werkzaamheden van uw juridisch adviseur nog niet zijn afgerond. Bijvoorbeeld als u twijfelt over de aanpak, of als u vraagtekens plaatst bij een regelingsvoorstel of een concept-document dat u krijgt toegestuurd.

Loop in zo'n geval niet te snel weg bij uw juridisch adviseur, dat is niet in uw belang. Bespreek uw twijfels dan eens met mij. Ik kan de documenten met een neutrale blik bekijken. Als ik suggesties kan doen en/of kanttekeningen kan plaatsen, kan dat het verdere verloop en de uitkomst van de zaak voor u positief beïnvloeden.

U kunt mijn visie ook schriftelijk krijgen, zodat u die rustig kunt nalezen en met uw eigen adviseur kunt bespreken.

Een second opinion levert u normaal gesproken de overtuiging op dat uw uiteindelijke beslissing voor u de juiste is.