Juridisch vakmanschap, bewezen en betaalbaar

Bijstand in procedures

Als een procedure onvermijdelijk is, kan ik u in bepaalde gevallen bijstaan, ook op de zitting. U heeft dan geen advocaat nodig. Daarbij kunt u onder andere denken aan:

  • Verzoeken en vorderingen bij de kantonrechter, bijvoorbeeld in zaken van (consumenten)koop of huur, of (geld)vorderingen tot € 25.000,--, of benoeming van een bewindvoerder;
  • Bezwaar- en beroepsprocedures tegen de overheid (bijv. de gemeente) of tegen beslissingen van instanties als de Sociale Verzekeringsbank of het UWV;
  • Diverse soorten klachtprocedures, zoals tegen verzekeraars, bij geschillencommissies, en tuchtrecht-procedures.

In zaken waarin een advocaat de procedure moet voeren, kan ik voorwerk verrichten. De advocaat krijgt dan een "panklaar" dossier op basis waarvan hij/zij direct de procedure kan opstarten. Dat voorwerk scheelt in kosten en is van een kwaliteit zoals een advocaat die nodig heeft.

Uiteraard kan ik u tevens helpen bij het vinden van de juiste advocaat voor uw zaak.